free hit counter

Posts Tagged “sector dependència”

11/02/08 – “Notícies” – Canal UGT

El sector de la dependència de Catalunya, en el qual s’hi ocupen 30.000 treballadors i treballadores dels serveis a la dependència (residències de persones grans i de persones dependents, centres de dia i de nit, pisos tutelats, teleassistència i servei d’ajuda a domicili), es manifetaran el proper dia 20 de febrer per denunciar la precarietat de la seva situació laboral i per explicar la situació de paràlisi que, com a conseqüència del boicoteig per part de la patronal, viu la negociació del que haurà de ser el primer conveni català de la Dependència.

 

Comments Sense comentaris »